Πολιτική Προστασία

Ο Σύλλογος είναι ενταγμένος στα μητρώα Πολιτικής Προστασίας

Εγγραφή νέου μέλους

Η εγγραφή νέου μέλους είναι 40€. *Για τους αδειούχους ραδιοερασιτέχνες η εγγραφή είναι 20€.

Δωρεάν μαθήματα

Ο Σύλλογος προσφέρει δωρεάν μαθήματα στα μέλη του για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη.

Μας στηρίζουν


 

 

Νομοθεσία - Εγκύκλιοι

Παρακάτω παρατίθενται κείμενα νομοθεσίας που αφορούν τους ραδιοερασιτέχνες:

Υ.Α. Οικ. 38200/1136/2011
Κανονισμός Λειτουργίας Ερασιτεχνικών Σταθμών Ασυρμάτου.

Υ.Α. 10800/310/4-3-2013
Τροποποίηση του Κανονισμού λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου.

Ν. 4070/2012
Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

Κ.Υ.Α. 53571/3839/2000
Μέτρα προφύλαξης του κοινού από την λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά.

Κ.Υ.Α. 25000/740/2011
Αναπροσαρμογή παραβόλων και τελών…

Κ.Υ.Α. 48263/959/2012
Εγκαταστάσεις Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης, εξαιρούμενες από την αδειοδότηση σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 30 του Ν. 4070/2012.

Εγκύκλιος 63664/2541/Φ.310/24-12-2010
Εγκύκλιος σχετική με θέματα άσκησης αρμοδιοτήτων του τομέα επικοινωνιών που περιλαμβάνονται στο ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Εγκύκλιος 51192/1492/2-11-2011
Καθορισμός νέων εντύπων και αδειών…

Εγκύκλιος 6123/175/Φ.393/26-3-2013
Διευκρινήσεις επί θεμάτων τροποποίησης-ανανέωσης-έκδοσης ραδιοερασιτεχνικών αδειών βάσει αδείας της αλλοδαπής.

Εγκύκλιος 4401/749/Φ.317Α/25-7-2014
Διευκρινήσεις για τις διαδικασίες εξετάσεων προς απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη και για τις χρήσεις Ζωνών συχνοτήτων VHF της Ραδιοερασιτεχνικής Υπηρεσίας.

Αναζήτηση

Ραντεβού κάθε

Δευτέρα & Τετάρτη
19:00 με 22:00
στην έδρα του Συλλόγου

28ης Οκτωβρίου 36
& Μεγάλου Αλεξάνδρου
Εύοσμος, Θεσσαλονίκη.

Βρείτε μας στα Social Media

  

 

         QO-100

      

 

SV2L Remote  RU84 

 

SSTV Live CAM